Sanguine et Fidem

Sanguine et Fidem III
De kom fra skoven

Vi skriver det Herrens år 1258.

Efter nederlaget i Slaget ved Saule sendte Hardestadt hjælp til sit barn Jürgen i form af ventruen Alexander af Paris. Methuselahen skulle en gang for alle knække de hedenske vampyrer i Livland. Til de kristne vampyrers overraskelse blev udfaldet et helt andet. I en af Alexanders første togter kom han i kamp med en gruppe gangrels og tremeres under ledelse af en mongolsk neonate ved navn Qarakh. Detaljerne omkring kampen kender kun få, men det vides med sikkerhed at Alexander til slut blev diableriseret af Qarakh.

Efterfølgende indgik Jürgen en fredsaftale med Qarakh. Qarakh påtog sig titlen Khan af Livland, og Jürgen måtte love at indstille kampen mod de hedenske vampyrer i Estland, Letland og Litauen. Til gengæld lovede Qarakh, at enhver kristen fyrste i området måtte forblive. Kort tid efter forlod Ridderne af det Sorte Kors de baltiske lande for at kæmpe mod Tzimisce-klanen i Ungarn.

Samtidig er magtbalancen i området forrykket. I øst har de mongolske horder og deres mystiske allierede andaerne fået overherredømme over de russiske fyrstedømmer. Mod syd er storfyrstedømmet Litauen blev forenet under den kristnede konge Mindaugas.

I selve Estland er der efter mange års strid mellem kristne og hedninge efterhånden ved at være en varig fred i sigte. De indfødte klynger sig stadig til deres overtro, men har måtte opgive at drive danerne og tyskerne tilbage i havet. Omvendt har den kristne overklasse måtte acceptere, at kristendommen blot er en overfladiske fernis over bøndernes hedenskab.

View
Ære i krig
Sanguine et fidem II

Bernart er godt tilfreds med det sidste års begivenheder. Da Holst spurgte om hjælp syd på i krigen mod hedningene, var han den eneste der støttede op fra Estland. Her mødte han nogen stærke vampyrer i området og kæmpede side om side med dem. Det skaber bånd, og respekt for fremtidige møder.

De 6 nye vestlige vampyrer som var store i munden da de ankom var sat på plads, om de anser det sådan eller ej. Dog håber Bernart at han ikke har lavet for stort et bånd imellem dem, og givet Marcel for meget kontrol over dem. Men det kan kun tiden vise.
Den mere civiliseret gangrel viste sig at være en diablerist og derfor en fjende mod Kains sande vej. Det er søgeligt da han havde håbet på et første skridt til at omvende nogen af de lokale gangrels.

Bernart taget en hakke op og bevæge sig ned i mørket, det er tid til at grave dybere.

View
Sanguine-et-fidem 2 Pascal referat

År 1231: Begynder at op bygge et lejesoldats lav som han vil have total kontrol med.

År 1236: Fronterne mellem Jürgen og Byelobog bliver trukket op. Krig bryder ud nær Riga.
Pascal bliver hyret af Adrojai til at nedkæmpe de kristene. Den hedenske Malkavian Adrojai står i gæld til Pascal efter slaget.

Senere på året ønsker Janik at få staget sin skaber Olev for at stoppe en uro i klan Gangrel i Estland. Pascal og hans allerede fyrst Marcel af Reval hjælper Janik med det og efter en kort kamp går skaberen Olev i torpor på grund af voldsomme skader. Janik Deablerisere Olev, men bliver dræbt af de hedenske Gangrels.

View
Sanguine et Fidem II
Krigens frugter

Året er 1236. Den nydannede pavelige inkvisition er påbegyndt deres virke i Frankrig, og rygterne vil vide, at de første vampyrer allerede er faldet for dens hånd. Endnu betragtes Inkvisitionen dog mere som en kuriositet end en seriøs trussel.

I Estland har alt åndet fred og ro, selvom Sværdbroderordenen formelt set stadig er i krig med Danmark. Alligevel er stemningen blandt brødrene anspændt. Det er kun er spørgsmål om tid, før Valdemar Sejr får konsolideret sin position på hjemmefronten og igen vender sit blik med Estland. Ordenens mest presserende problem er paradoksalt nok en markant stigning i antallet af kristne pilgrimme, der søger hæder, ære og åndelig løn. Uden noget oplagte hedenske mål i Estland og Livland kastes ordenens blik derfor nu på fyrstedømmet Litauen mod syd.

I de udødeliges rækker er det dog stadig kløften mellem kristne og hedninge, der fylder i bevidstheden hos de nye fyrster. Kalevipoeg har indtil nu holdt sit ord, men hvis sværdbrødrene marcherer sydpå, vil han så stadig føle sig forpligtet af traktaten?

View
Et forbund med mørkets slægt
Sanguine et Fidem I

Hukommelsen af indtrængen i Dannerborgen og flygten der fra, er allerede begyndt at fragmentere i hans sjæl. Pascal kan dog huske hvem der var stærke og hvem der ikke var under aktionen.
I tiden der vil komme vil han skille fårene fra bukkene. En nødvendig handling, så han selv kan overleve i verden af mørke og mætte hans uendelige sult.
Hvem der vil blive hans allierede vil han finde ud af igennem flere fælles handlinger, men et slags forbund med andre slægtning er nødvendigt.

View
Landet er vores
Sanguine et Fidem I

Bernart Basse en måned efter alliancen er lavet

”Herre det ser ud til at alt er i orden, Kalevipoeg og hans børn holder deres aftale og holder sig væk” Bernart kigger over på sin tro ridder Kurt, og smiler ”Godt godt, så er vi da noget så langt. Men lad så dog ikke falde i søvn og tro de trosløse ikke kan ændre mening. Men hvem ved, måske med tiden vi kan vise dem lyset”

Bernart tænker tilbage på den aftale, der er blevet gjort, ikke kun med de troløse men også blandt de andre som står under Fyrst Horst. Kan det holde lang tid nok til at skabe stabilitet og magt her i Estland, eller vil andre stærkere vampyrer komme og gøre krav på landet, før vi alle står stærk nok til at holde det, vi har taget?

Bernart kan ikke lade være at tænke på hvor svagt denne alliance har været, hvor tæt på det har været for kamp mellem Kains børn. Hvordan kan han række ud til disse andre og skabe et stærkere bånd mellem dem, så de sammen kan stå stærkere imod de troløse som nok en dag vil komme tilbage.

Præsten Hans kigger op fra hans arbejde over i værelset hjørne ”Herre brevet er færdig, jeg håber alt er, som De ønsker det”
Bernart går over til Hans og taget brevet op, og læser det ”Ja godt godt, fint stykke arbejde, få det kopiret og sendt til de andre.”
Ja brevet var som Bernart ønskede, en lykønskning til de andre, og håbet om et stærkere samarbejde igennem tiden. For at skabe stabilitet rigdom og forsvar mod de fjender som ønsker hvad der er vores.

View
After the storm
Sanguine et Fidem I

Marcel stod alene i værelset og kiggede ud over Reval. Hans tanker blev ved med at falde tilbage på de sidste måneders begivenheder. Det brændende begær efter magt havde ligget som en dyne over nætterne det sidste lange stykke tid. Marcel vidste godt at tidspunktet for hvornår han skulle bevise sit værd for sin sire havde været nært, det gav også fin mening for ham at det var i de hedenske lande mod øst at Jürgen havde haft brug for ham. Alligevel nagede de små detaljer ham.

Samlingen af nattens børn der havde hørt Jürgens bud var for at sige det mildt, en broget forsamling, men alle med formål og evner. Selvom der både var nogle fra de høje og de lave klaner, selv en Tremere, var det ikke dette der nagede ham. Det gav også fin mening for Marcel at hans sire havde valgt ikke at give ham nogen fordele i tildelingen af territorium, men at se om han ved egne evner kunne indtage den mest værdifulde by. Det der nagede ham var mængden af magtfulde vampyrer, der trods alt stadig var tilstede i Estland. Naturligvis ville Jürgen aldrig sige noget om dette til de øvrige håbefulde, men Marcel var bitter over at hans sire ikke havde betroet sig til ham om dette.

Midt i Marcels tankestrøm åbnede døren bag ham. Bernhard Kriesler, hans betroede Ghoul kom med svar på de beskeder Marcel havde sendt ugen forinden. Flere af beskederne bekræftede hans forhåbning. Selvom et direkte angreb på Danskerborgen i hans by kunne skabe voldsomme efterdønninger på de dødelige, var det med et minimum af besvær at hans Seneschal havde tysset det hele ned.

Han var blevet tvunget af de resterende fyrster til at deltage i angrebet, under trussel af at blive staked. De var alle angste for at Sarvik, den sovende Tzimisce skulle vækkes og valgte derfor at indgå aftaler med de estiske vampyrer. Marcel fnøs. Det havde været en svær overvindelse for ham at undgå bæstet i situationen, men som i så mange andre tilfælde kom der noget godt ud af det. De ferale vampyrer indlod sig på en aftale der gav os magt over Estlands byer, mod at vi overlod dem skovene. De få vampyrer der er fristet af den tilværelse fortjener den. De ægte børn af natten, regerer i civilisationen.

Det er ved at være tid min herre.
Marcel nikkede kort. Han tog langsomt sin ene finger op mod den første lille stråle af den opstående sol der passerede vinduet. Som så mange gange før stålsatte han sig, før han førte hånden igennem strålen, mens han bød kraften i sit blod til at overvinde den forbandede sol.

View
Sanguine et Fidem I
Ankomsten til Estland

Vi skriver det herrens år 1230. Kejser Frederik II har lige afsluttet den 6. korstog og kronet sig selv konge af Jerusalem. I det kolde nord er Sværdbroderordenen ved at konsolidere deres kontrol over Livland og Estland gennem tvangskonvertering af de indfødte stammer.

Ordenens korstog i de baltiske stater har efterladt et vakuum i de udødes magtstruktur. De gamle traditionsbunde vampyrer af klanerne Gangrel og Tzimisce er enten destrueret eller flygtet ud i skovene. De, der valgte det sidstnævnte, stod ansigt til ansigt med landets varulve Skyggeherrene og Fenris’s Æt. Resultatet var den endelige død for størstedelen af områdets vampyrer. Tilbage er kun de snedigste og mest magtfulde, der planlægger hævn over de kristne riddere.

Fyrst Jürgen af Magdeburg, barn af den mægtige Ventrue Hardestadt, der har længe har været Sværdbroderordenens sponsor i det skjulte, har sendt en proklamation ud til alle kristne vampyrer i Europa. Enhver kristen neonate er velkommen i Estland. Her kan de selv forme deres skæbne i det omfang deres evner og tro står mål med deres ambitioner. Hensigten er klar. Estlands byer skal fyldes med gode kristne vampyrer, inden de hedenske vampyrer kommer sig over deres tab, og genindtager det de har tabt.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.