Wesenbergh

Indbyggere: 4645
Centrality: 0 (0.10% growth)
Blood Divisor: 3
Domain dots: Public 14
Feeding difficulty: 6 (9 [Base] – 3 [14 Public Domain dots])

Omkring 100 km fra Reval ligger byen Wesenbergh, der omgiver borgen af samme navn. Ligesom Reval er der tale om et relativt nyt kastel bygget af danskerne, inden Sværdbroderordnens magtovertagelse. Byen er den næststørste i Estland og er vokset meget som følge af korstogene. Den er den østligste fæstningsby i Estland, og er et central forsvarsværk i tilfælde af angreb fra Novgorod.

Dødelige organisationer

Baroniet Wesenbergh
Wesenbergh Foderi
Harrisch-Wierische Ritterschaft

Wesenbergh

Sanguine et Fidem jensthorupjensen jensthorupjensen